Η Logistics Center παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις αποθήκευσης ξηρού και νωπού φορτίου, εντός της Ελεύθερης Ζώνης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, σε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις 2500 τ.μ. δίνοντας την δυνατότητα τμηματικών αποστολών.