Η Logistics Center καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των πελατών της για εισαγωγή, εξαγωγή ή διαμετακόμιση εμπορευμάτων αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει όλες τις εκτελωνιστικές εργασίες με πτυχιούχους εκτελωνιστές και σύμφωνα πάντα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Τελωνιακή νομοθεσία.