Τεχνικές Προδιαγραφές / Κοντέινερ Γενικής Χρήσης

1 

20ft GP (20' Γενικής Χρήσης)

 

Βάρος

2300 kg

5070 lb

ΜέγΩφέλιμο Φορτίο

28180 kg

62130 lb

Μέγ. Μεικτό Βάρος

30480 kg

67200 lb

Μέγεθος

Εσωτερικό

Άνοιγμα Πόρτας

Μάκρος

5898 mm

19' 4" inch

Πλάτος

2352 mm 7' 9" inch

2340 mm 7' 8" inch

ύψος

2393 mm 7' 10" inch

2280 mm 7' 6" inch

Σημείωση: Τα χαρακτηριστικά του κοντέϊνερ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή και τη μεταφορά.

1

40ft GP (40' Γενικής Χρήσης)

 

Βάρος

3750 kg

8270 lb

ΜέγΩφέλιμο Φορτίο

28750 kg

63380 lb

Μέγ. Μεικτό Βάρος

32500 kg

71650 lb

Μέγεθος

Εσωτερικό

Άνοιγμα Πόρτας

Μάκρος

12032 mm

39' 6" inch

Πλάτος

2352 mm 7' 9" inch

2340 mm 7' 8" inch

Ύψος

2393 mm 7' 10" inch

2280 mm 7' 6" inch

Σημείωση: Τα χαρακτηριστικά του κοντέϊνερ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή και τη μεταφορά.


1

40ft HC (40' ύψος)

 

Βάρος

3940 kg

8690 lb

ΜεγΩφέλιμο Φορτίο

28560 kg

62960 lb

Μέγ. Μεικτό Βάρος

32500 kg

71650 lb

Μέγεθος

Εσωτερικό

Άνοιγμα Πόρτας

Μάκρος

12032 mm

39' 6" inch

Πλάτος

2352 mm 7' 9" inch

2340 mm 7' 8" inch

Ύψος

2698 mm 8' 10" inch

2585 mm 8' 6" inch

Σημείωση: Τα χαρακτηριστικά του κοντέϊνερ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή και τη μεταφορά.


1

20ft OT (20' Ανοιχτή Οροφή)

 

Βάρος

2360 kg

5200 lb

ΜέγΩφέλιμο Φορτίο

28120 kg

61990 lb

Μέγ. Μεικτό Βάρος

30480 kg

67200 lb

Μέγεθος

Εσωτερικό

Άνοιγμα Πόρτας

Μάκρος

5889 mm

19' 4" inch

Πλάτος

2345 mm 7' 8" inch

2300 mm 7' 7" inch

Ύψος

2346 mm 7' 8" inch

2215 mm 7' 3" inch

Μάκρος Ανοίγματος Οροφής

5492 mm 18' 0" inch

Πλάτος

2184 mm 7' 2" inch

Σημείωση: Τα χαρακτηριστικά του κοντέϊνερ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή και τη μεταφορά.


1

40ft OT (40' Ανοιχτή Οροφή)

 

Βάρος

4030 kg

8880 lb

ΜέγΩφέλιμο Φορτίο

28470 kg

62760 lb

Μέγ. Μεικτό Βάρος

32500 kg

71650 lb

Μέγεθος

Εσωτερικό

Άνοιγμα Πόρτας

Μάκρος

12024 mm

39' 5" inch

Πλάτος

2352 mm 7' 9" inch

2340 mm 7' 8" inch

Ύψος

2324 mm 7' 7" inch

2244 mm 7' 4" inch

Μάκρος Ανοίγματος Οροφής

11874 mm 38' 11" inch

Πλάτος

2184 mm 7' 2" inch

Σημείωση: Τα χαρακτηριστικά του κοντέϊνερ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή και τη μεταφορά.