Από

Σε

Πολλαπλασιάστε με

Κυβικά Πόδια

Κυβικά Μέτρα

0.028317

Κυβικά Μέτρα

Κυβικά Πόδια

35.3145

Φορτίο σε λίβρες

Φορτίο σε γραμμάρια

0.9072

Φορτίο σε γραμμάρια

Φορτίο σε λίβρες

1.102

Λίβρες

Κιλά

0.4536

Κιλά

Λίβρες

2.2046

Εκατοστά

Ίντσες

0.3937

Ίντσες

Εκατοστά

2.54

Πόδια

Μέτρα

0.3048

Μέτρα

Πόδια

3.281

Ίντσες

Μέτρα

0.0254

Μέτρα

Ίντσες

39.37

Φορτίο σε Λίβρες

Φορτίο σε γραμμάρια

1.016

Φορτίο σε γραμμάρια

Φορτίο σε Λίβρες

0.9842

Τόνοι

Κυβικά Μέτρα

1.1327

Φαρενάϊτ (F)

Κελσίου (C)

(F-32)x5/9

Κελσίου (C)

Φαρενάϊτ (F)

(Cx9/5)-32

Συντελεστές Μετατροπής: Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω συντελεστές όταν θέλετε

να μετατρέψετε από και προς κάποιο μετρικό σύστημα.